Czy gospodarka leśna jest (może być) narzędziem ochrony przyrody?