DZIEDZICTWO

Lasy i gospodarka leśna w kulturze i dziedzictwie narodowym

Termin: 
10-11 kwietnia 2014 r.
Miejsce: 
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Zakres

Kulturotwórcza rola lasu w dziejach cywilizacji; las w historii, kulturze i sztuce polskiej; wartości estetyczne lasu; elementy etyki i kultury w kontaktach z lasem; parki/krajobrazy kulturowe i pomniki historii; system ochrony przyrody zintegrowany z systemem ochrony historycznych zabytków i kultury materialnej; wartości patriotyczno-edukacyjne

Zapis video: 

Program

Program panelu (ostatnia aktualizacja dn. 8 kwietnia 2014 r.)
11:00-13:00
Przyjazd i rejestracja uczestników
13:00
Obiad
Otwarcie, 10 kwietnia 2014 r., godz. 14:00

Sesja 1

14:15-14:25
Andrzej GRZYWACZ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14:25-14:35
Władysław CHAŁUPKA - Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
14:35-14:45
Dariusz GWIAZDOWICZ - Zakład Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Jerzy WIŚNIEWSKI - Zakład Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14:45-14:55
Jarosław SZABAN - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14:55-15:05
Janusz KORBEL - Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Hajnówce
15:05-15:40
Dyskusja + kawa

Sesja 2

15:40-15:50
Edward MARSZAŁEK - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
15:50-16:00
Elżbieta KACZMAREK - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
16:20-16:30
Krzysztof KADLEC - Filharmonia Poznańska
16:40-17:00
17:00
Zwiedzanie obiektów muzealnych OKL
19:30
Mini koncert i prelekcja na temat kuchni inspirowanej lasem
20:00
Kolacja

Sesja 3

11 kwietnia 2014 r.
7:30-9:00
Śniadanie
9:00
Zwiedzanie parku-arboretum i zagrody pokazowej zwierząt
11:00
Przerwa na kawę
11:30-11:40
Tadeusz J. ŻUCHOWSKI - Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11:50-12:00
Janusz BUDZISZEWSKI - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Michał GRABOWSKI - Narodowy Instytut Dziedzictwa
12:00-12:10
Małgorzata ROZBICKA - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa
12:10-12:50
Dyskusja + kawa

Sesja 4

11 kwietnia 2014 r., godz. 12:50
12:50-13:00
Kazimierz ILSKI - Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:00-13:10
Tadeusz JANICKI - Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:10-13:20
Łukasz RÓŻYCKI - Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:20-13:30
Agnieszka JAKUBOSZCZAK - Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:30-13:40
Agata Agnieszka KONCZAL - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13:40-16:00
Dyskusja + lunch
opracowanie dodatkowe
Ryszard MAJEWICZ - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
opracowanie dodatkowe
Jarosław KRAWCZYK - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku
opracowanie dodatkowe
Radomir BAŁAZY - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Jakub LEWICKI - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Rafał ZAPŁATA - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie