Andrzej KASSENBERG

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym, obecnie specjalizujący się w problematyce energetycznej i ochrony klimatu. W 1971 r. uzyskał stopień magistra geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1980 r. doktora nauk technicznych w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej. Od lat związany jest z działalnością naukową, jak i z członkostwem w bardzo wielu organizacjach profesjonalnych. Uczestniczy również w radach krajowych i międzynarodowych instytucji oraz czasopism. Współpracuje z placówkami zarówno naukowymi z Polski i zagranicy, jak i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi.          

Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony Solidarności w tzw. podstoliku ekologicznym. Współtwórca oraz prezes Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”. Współtwórca oraz pierwszy przewodniczący w latach 1990-94 Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obecnie jej wiceprzewodniczący. W okresie 1991-95 i 1998-2010 członek Rady ds. Środowiskowych przy Prezydencie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od listopada 2009 członek Rady Zarządzającej Regionalnego Centrum Środowiskowego na Europę Środkową i Wschodnią a od listopada 2012 jej przewodniczący. Członek były albo obecny kilku komitetów PAN, m.in.: Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, „Człowiek i Środowisko”, „Polska XXI” i Problemów Energetyki. Od 1980 roku członek Polskiego Klubu Ekologicznego, pełniący przez 10 lat funkcję członka Zarządu Głównego. Od 1998 do 2001 roku członek Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Laureat kilku nagród, m.in. Naukowej Nagrody Polskiej Akademii Nauk, nagrody Ministra Środowiska za wybitne osiągnięcia za „Ramową strategiczną ocenę oddziaływania na środowiska Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2005. Laureat Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki w 2008 r. Autor albo współautor ponad 150 opracowań, raportów i publikacji z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju.