Małgorzata ROZBICKA

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Narodowy Instytut Dziedzictwa

Małgorzata Rozbicka, dr hab. inż. arch., profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Architektury Polskiej na Wydziale Architektury PW. Pełni funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Przewodnicząca Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce. Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu publikacji naukowych i ekspertyz z zakresu historii architektury polskiej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kontakt : M.Rozbicka@arch.pw.edu.pl

Wybór ważniejszych publikacji naukowych:

Dwór w Szańcu, KAiU, 1992/1; Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu, NERITON 1999; Dom mieszkalny średniozamożnego ziemianina. Studia nad teorią i praktyką projektową (1918-1939), KAiU, 2003/1-4; Małe mieszkanie z ogrodem w tle w teorii i praktyce popularnego budownictwa mieszkaniowego w międzywojennej Polsce, Oficyna Wydawnicza PW 2007; Józef Handzelewicz (1880-1963): architekt, inżynier-ceramik i przemysłowiec, KAiU, T. LVI, 2011/1; Wystawy-osiedla w międzywojennej Polsce: geneza, historia, przekształcenia, [w:] Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2011; Modernizm w drewnianej architekturze międzywojennej Polski, [w:] Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie, Gdynia 2014.