Paweł PAWLACZYK

Klub Przyrodników

Paweł Pawlaczyk ukończył w 1990 r. studia leśne na Wydziale Leśnym AR w Poznaniu. Pracował w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego, zajmując się tam pracą badawczą w zakresie ekologii lasu i drzew leśnych. Następnie był pracownikiem naukowym Drawieńskiego Parku Narodowego, a od 2001 r. jest pracownikiem ekologicznej organizacji pozarządowej – Klubu Przyrodników. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych z zakresu ekologii lasu, ochrony przyrody, prawa ochrony przyrody. Był współpracownikiem miesięcznika „Przegląd Leśniczy”. W latach 2004-2009 był wiceprzewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jest członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz członkiem Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.  Zajmuje się w szerokim zakresie ochroną przyrody, w tym wdrażaniem w Polsce ochrony obszarów Natura 2000, wdrażaniem ramowej Dyrektywy Wodnej, planowaniem ochrony przyrody.