Grupy interesariuszy

Grupy interesariuszy zaproszonych do udziału w pracach nad Narodowym Programem Leśnym

(Pełna lista wraz z danymi identyfikacyjnymi zostanie podana po uzyskaniu zgody na współpracę)

 • ADMINISTRACJA  PAŃSTWOWA (urzędy centralne, GDOŚ, RDOŚ)
 • ADMINISTRACJA  SAMORZĄDOWA (województwa, starostwa, gminy)
 • LASY  PAŃSTWOWE (DGLP, RDLP, nadleśnictwa)
 • PRZEMYSŁ DRZEWNY
 • LASY  PRYWATNE
 • PRZEDSIĘBIORCY  LEŚNI
 • PARKI  NARODOWE
 • PARKI  KRAJOBRAZOWE
 • INSTYTUCJE  NAUKOWE (Wydziały Leśne, Instytuty, PAN)
 • ŁOWIECTWO (PZŁ)
 • LEŚNE  ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE (PTL, SITLiD)
 • OCHRONA  PRZYRODY - ORGANIZACJE  POZARZĄDOWE
 • CZASOPISMA  OCHRONY  PRZYRODY  i  ŚRODOWISKA
 • CZASOPISMA  LEŚNE (i drzewne)
 • EKSPERCI   INDYWIDUALNI
 • ORGANIZACJE TURYSTYCZNO-REKREACYJNE
 • POLITYCY (komisje sejmowe, komisje senackie)