KLIMAT

Lasy i drewno a zmiany klimatyczne: zagrożenia i szanse

Termin: 
18 czerwca 2013 r., godz. 9.00 (rejestracja uczestników od godz. 8.30)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Zakres

Konsekwencje zmian klimatycznych dla hodowli i ochrony lasu; wpływ na strategię użytkowania; właściwości i warunki pochłaniania oraz przechowywania węgla; wartości substytucyjne w relacji do wyczerpywanych i wysokoemisyjnych źródeł energii oraz materiałów i surowców; możliwości intensyfikacji produkcji drewna; produkcja drewna poza ekosystemami leśnymi; rola plantacji i zadrzewień; cykl życia produktów drzewnych – kaskadowe użytkowanie drewna; nowoczesne technologie wytwarzania produktów drewnopochodnych (materiałów kompozytowych) nowej generacji; możliwości spowalniania zmian oraz kierunki adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych.
Zapis video: 
ZałącznikWielkość
Plik Panel_KLIMAT_cz.1.flv608.69 MB
Plik Panel_KLIMAT_cz.2.flv404.34 MB
Plik Panel_KLIMAT_cz.3.flv405.79 MB
Plik Panel_KLIMAT_cz.4.flv614.44 MB

Program

09:00-09:15
Otwarcie

Sesja 1

09:15-09:25
Małgorzata LISZEWSKA - Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski
09:25-09:35
Jerzy SZWAGRZYK - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
09:35-09:45
Tomasz BORECKI - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Edward STĘPIEŃ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
09:55 - 10:35
Dyskusja
10:35-10:50
Kawa

Sesja 2

11:50-12:30
Dyskusja
12:30-13:15
Lunch

Sesja 3

13:35-13:45
Hanna BARTOSZEWICZ-BURCZY - Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Energetyki w Warszawie, Jan SOLIŃSKI - Pracownia Ekonomiki Energetyki, Instytut Energetyki w Warszawie
13:55-14:35
Dyskusja
14:35-15:00
Kawa

Sesja 4

15:00-15:10
Tomasz Jan KOWALCZEWSKI - Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska, Marcin Rafał ŻACZEK - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
15:10-15:20
Janusz GOŁASZEWSKI - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Mariusz STOLARSKI - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Stefan SZCZUKOWSKI - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
15:40-15:50
Andrzej BALLAUN - Wydział Marketingu i Handlu, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
15:50-
Dyskusja końcowa + kawa