Konsultacje społeczne

Szczególną właściwością Narodowych Programów Leśnych jest pełne otwarcie oraz przezroczystość wszystkich działań, zarówno w trakcie opracowywania, jak i ich realizacji. NPL ma charakter kroczący i nie zamyka się w określonym horyzoncie czasu a w oparciu o stały monitoring i długookresowe badania wprowadza cykliczne oceny i umożliwia ciągle doskonalenie Programu. Do tworzenia takiej wizji są zaproszeni wszyscy związani z lasami i gospodarką 1eśną, produkcją i użytkowaniem drewna, wszyscy zainteresowani ochroną przyrody leśnej jako dobrem wspólnym, wszyscy korzystający z materialnych i duchowych wartości lasu.