Materiały

W tym miejscu zamieszczone zostały obowiązujące regulacje prawne i oficjalne dokumenty bezpośrednio lub pośrednio związane z lasami i leśnictwem. W szczególności w poszczególnych zakładkach znajdują się:

  • wybrane ustawy, akty prawne Unii Europejskiej, konwencje międzynarodowe,
  • aktualne dokumenty programowe (polityki, strategie, programy),
  • regionalne programy operacyjne polityki leśnej państwa (opracowane w latach 2002-2003),
  • narodowe programy leśne wybranych krajów europejskich (w jęz. angielskim),
  • inne dokumenty.