ORGANIZACJA

Wizja leśnictwa w Polsce

Termin: 
18 listopada 2014 r., godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Zakres

Status, funkcje i misja Lasów Państwowych, jako zarządcy dóbr i usług lasów publicznych; rola LP w relacji do prywatnej własności leśnej; analiza systemu zarządzania i nadzoru: MŚ - DGLP – RDLP - Nadleśnictwo; centralizacja a dewolucja w planowaniu i w procesie decyzyjnym; struktura funduszu leśnego; rola Banku Danych i BULiGL

Zapis video: 

Program

Data ostatniej aktualizacji: 19 listopada 2014 r.
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:10
Otwarcie

Sesja 1

9:10-9:20
Leszek BANACH - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Mariusz BŁASIAK - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
9:20-9:30
Adam HABUDA - Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wojciech RADECKI - Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN
9:30-9:40
Konrad TOMASZEWSKI - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie
9:50-10:30
Dyskusja
10:30-11:00
Kawa

Sesja 2

11:00-11:10
Lech PŁOTKOWSKI - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
11:10-11:20
Marek GESZPRYCH - Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie
11:30-11:40
Bartosz RAKOCZY - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
11:40-11:50
Małgorzata BŁYSKUN - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Robert KRAWCZYK - Nadleśnictwo Wielbark
12:00-12:10
Przemysław ĆWIEK - Towarzystwo Przyjaciół Lasu
12:10-12:40
Dyskusja
12:40-13:30
Lunch

Sesja 3

13:30-13:40
Krzysztof ADAMOWICZ - Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13:40-13:50
Władysław STRYKOWSKI - Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
14:00-14:10
Kamilla MARCHEWKA-BARTKOWIAK - Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
14:10-14:50
Dyskusja
14:50-15:20

Sesja 4

15:20-15:30
Janusz DAWIDZIUK - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Stanisław ZAJĄCZKOWSKI - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
15:30-15:40
Andrzej GRZYWACZ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15:40-15:50
Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
16:20-
Dyskusja + kawa