ROZWÓJ

Lasy i gospodarka leśna jako instrumenty ekonomicznego i społecznego rozwoju kraju

Termin: 
17 września 2014 r., godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Zakres

Lasy i gospodarka leśna jako narzędzia aktywizacji i rozwoju ekonomicznego i społecznego kraju, regionów, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych (w tym szczególna rola lasów prywatnych); mobilizacja zasobów drzewnych i możliwości zwiększania użytkowania i intensyfikacji produkcji drewna; innowacyjna gospodarka drewnem; lasy w rozwoju społeczno-ekonomicznym obszarów zurbanizowanych.

Program

Data ostatniej aktualizacji: 12 września 2014 r.
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:10
Otwarcie

Sesja 1

9:10-9:30
Jerzy HAUSNER - Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie , Tomasz ŻYLICZ - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
9:50-10-00
Zygmunt STANULA - Stelmet sp. z o.o. sp. j.
10:00-10:10
Wojciech LIS - Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
10:10-10:50
Dyskusja
10:50-11:20
Kawa

Sesja 2

11:30-11:40
Władysław PĘDZIWIATR - Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych
11:40-11:50
Janusz KOCEL - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
12:10-12:50
Dyskusja
12:50-13:30
Lunch

Sesja 3

13:30-13:40
Magdalena GABIŃSKA - Urząd Statystyczny w Białymstoku, Sylwia ROMAŃSKA - Urząd Statystyczny w Białymstoku, Dorota WYSZKOWSKA - Urząd Statystyczny w Białymstoku
13:50-14:00
Wiesława NOWACKA - Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
14:10-14:50
14:50-15:10
Kawa

Sesja 4

15:10-15:20
Ryszard POZNAŃSKI - Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
15:20-15:30
Janusz DAWIDZIUK - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Stanisław ZAJĄCZKOWSKI - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
15:30-15:40
Janusz DAWIDZIUK - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Emilia WYSOCKA-FIJOREK - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Stanisław ZAJĄCZKOWSKI - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
15:40-15:50
Kazimierz ZAJĄCZKOWSKI - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym