Sprostowanie ws. artykułu Adama Wajraka, opublikowanego w "Gazecie Wyborczej"

W odpowiedzi na artykuł pana Adama Wajraka pt. "Manifest Wajraka: Lasy stworzyły sobie państwo", opublikowany na łamach "Gazety Wyborczej" w dn. 8 lutego 2014 r., prof. Kazimierz Rykowski, kierownik projektu i koordynator prac nad Narodowym Programem Leśnym, zwrócił się z prośbą do Redaktora Naczelnego "Gazety Wyborczej" o zamieszcenie sprostowania. Treść listu prof. K. Rykowskiego i odpowiedź redakcji zamieszczamy poniżej.