WARTOŚĆ

Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów

Koordynator: 
Termin: 
15 października 2013 r., godz. 9:00 (rejestracja uczestników od godz. 8:00)
Miejsce: 
Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3

Zakres

Wartość i wartościowanie lasu; przestrzenno-czasowa zmienność wartości lasu; lasy we współczesnej filozofii przyrody; współczesna i przyszła wartość lasów jako struktury przyrodniczej o funkcjach produkcyjnych oraz jako elementu systemu podtrzymującego życie w biosferze (spojrzenie globalne, regionalne i lokalne); cele i narzędzia polityki leśnej na różnych szczeblach zarządzania (krajowy, regionalny, lokalny); udział lasów w tworzeniu materialnych i duchowych warunków bytowania człowieka.

Zapis video: 
ZałącznikWielkość
Plik panel_wartosc_cz.1.flv398.4 MB
Plik panel_wartosc_cz.2.flv204.57 MB
Plik panel_wartosc_cz.3.flv221.62 MB
Plik panel_wartosc_cz.4.flv286.92 MB

Program

OSTATNIA AKTUALIZACJA - 15.10.2013
8:00-9:00
Rejestracja uczestników
9:00-9:10
Otwarcie

Sesja 1

9:10-9:20
Stanisław ZIĘBA - Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
9:20-9:30
Konrad WALOSZCZYK - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
9:30-9:40
Grzegorz FRANCUZ - Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski
9:40-9:50
Janusz MARIAŃSKI - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stanisław Adam WARGACKI SVD - Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
9:50-10:00
Paweł POLAK - Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
10:00-10:10
Hanna SCHUDY - Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski
10:10-10:50
Pytania, dyskusja, propozycje wniosków oraz rekomendacje
10:50-11:20
Przerwa na kawę

Sesja 2

11:20-11:30
Józefa FAMIELEC - Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
11:30-11:40
Bazyli POSKROBKO - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
11:40-11:50
Tomasz ŻYLICZ - Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
11:50-12:10
Pytania, dyskusja, propozycje wniosków oraz rekomendacje
12:10-12:50
Przerwa na lunch

Sesja 3

13:20-13:30
Stanisław ZAJĄC - Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym
13:30-13:50
Pytania, dyskusja, propozycje wniosków oraz rekomendacje
13:50-14:10
Przerwa na kawę

Sesja 4

14:10-14:20
Adam HABUDA - Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wojciech RADECKI - Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Instytut Nauk Prawnych PAN
14:20-14:30
Bartosz RAKOCZY - Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
14:40-15:00
Pytania, dyskusja, propozycje wniosków oraz rekomendacje
15:00-
Dyskusja końcowa, podsumowanie